הפער הדיגיטלי בישראל

הפער הדיגיטלי בישראל

הפער הדיגיטאלי הינו סוגיה חברתית, המתייחסת לפער בין אוכלוסיות בעלות גישה קבועה ויעילה למחשב ולאינטרנט לבין אלו שאין להם גישה כזו. פער זה גדל ככל שהמדינה הופכת תלותית בטכנולוגיה בתהליכים כלכליים ודמוקרטיים. צמצום הפער הדיגיטלי הוכח כמסייע בצמצום פערים סוציו-אקונומיים.

עיצוב מדיניות מקומית, לאומית ופילנטרופית בנושאי תקשוב תלוי בקיומן של מדדים מתאימים. עמותת תפוח, חברת בזק והמרכז לחקר האינטרנט ברשות פרופסור שיזף רפאלי פיתחו מדד תקשוב לאומי לישראל, המהווה ככלי למדידה והשוואה למען צמצום הפער הדיגיטלי בישראל, לעיצוב מדיניות והערכתה, ומנוף להשקעות עתידיות בתשתיות ובחינוך לטכנולוגיה.