תכנית ס'לה להכשרות טכנולוגיות בחברה הבדואית בנגב הינה מיזם משותף של רשות התכנון במשרד החקלאות ועמותת תפוח אשר פועלות למען קידום הפיתוח והצמיחה הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב באמצעות הכשרות טכנולוגיות, ושילובה בחברה והכלכלה הישראלית, בדגש על נשים וצעירים בתחומי התעסוקה וההשכלה.

אפיקי פעילות

  • תכנות ויזמות לילדים חשיפה והכשרה ראשונית של ילדים בגיל צעיר, כתות ג'-ו', לעולמות טכנולוגיים בכלל ותכנות בפרט.
  • נבחרות נוער טכנולוגיות בחינוך הבלתי פורמאלי–  הכשרות טכנולוגיות, הרחבת אופקים ויצירת תחושת מסוגלות והקניית כלים ומיומנויות נדרשים לעולם התעסוקה והחיים במאה ה-21 לבני נוער בחברה הבדואית.
  • אוריינות דיגיטלית לנשים בדואיות – מטרת הקורסים היא צמצום הפער הדיגיטלי והקניית מיומנויות טכנולוגיות חיוניות להתנהלות יומיומית בקרב בדואיות ובחשיפה לאפליקציות של שירותים מקוונים וליתרונות שבשימוש בטכנולוגיה.
  • הכשרות לעובדי הרשויות המקומיות – קפיצת מדרגה טכנולוגית ויצירת מדיניות וסטנדרטים סביב השימוש בטכנולוגיה בקרב עובדי ועובדות רשויות מקומיות ולטובת שיפור השירותים המקוונים לאזרח.

גלריית תמונות

0
שעות הדרכה
0
בני נוער מוסמכים בטכנאות מחשבים
0
ישובים
0
שעות התנדבות

שותפים

משרד החקלאות
new-microsoft-logo-square-large
Googlelogo
Intel_logo
משרד החינוך
Cisco

בואו לבקר אותנו

1435242800_YouTubeהאקתון ס'לה במיקרוסופט