מדיניות פרטיות

 1.  האמור במסמך מדיניות זו יחול על כל התקשרות שלכם עם העמותה ועל כל מידע שתמסרו לעמותה.

 2. עמותת תפוח מייחסת חשיבות רבה לפרטיות שלכם והיא עושה מאמצים כדי לשמור ולהגן על כל מידע שאתם מוסרים לידיה.

 3. אינכם חייבים למסור לעמותה מידע. כל מידע שתמסרו לעמותה יימסר לפי רצונכם החופשי בלבד, ויישמר במאגרי העמותה. מסירת המידע מהווה הסכמה מפורשת שלכם לשמירתו בידי העמותה ולשימוש בו לפי מדיניות העמותה. השימוש במידע יהיה אך ורק לצרכים שלשמם נמסר לעמותה.

 4. המידע שאתם מוסרים לעמותה ונשמר אצל העמותה כולל: שם פרטי, שם משפחה ודוא”ל. בכל מקרה שהעמותה שומרת פרטים נוספים – הדבר יצויין באופן מפורש.

 5.  אם אתם תורמים כסף אונליין לפעילות העמותה – אנא ראו בס’ 11 בהמשך.

 6.  אם תרצו לשוחח עם נציג העמותה לגבי המידע שלכם שבידי העמותה, אם אתם מרגישים שהפרטיות שלכם נפגעה, או שאתם סבורים שיש מקום לשיפור, נשמח לשוחח. אם הסכמתם בעבר שהעמותה תחזיק במידע אודותיכם והתחרטתם, או שאתם מבקשים לתקן את המידע שמסרתם – אין בעיה! ניתן לפנות לעמותה לפי הפרטים שבתחתית מסמך זה, והעמותה תתקן או תמחק את המידע, לפי בקשתכם.

 7.  כל מידע אודותיכם ישמש את העמותה אך ורק לצרכים הבאים:
  7.1. שמירת קשר עמכם.
  7.2. מסירת עדכונים על פעילויות ואירועים שהעמותה או גופים שקשורים לעמותה עורכים או שנערכים בישראל או בחו”ל.
  7.3. ניהול תרומות וגיוסן.
  7.4. משלוח עדכונים בנוגע לפעילות העמותה וגופים קשורים, לרבות עדכונים הקשורים לתרומות. בכל עת תוכלו לבקש הסרה באמצעות הודעה בכתב לעמותה לפי הפרטים המופיעים בסוף מסמך זה או באמצעות קישור “הסרה” ייעודי בגוף הפנייה, לפי בחירתכם.

 8.  ייתכן שתהיה לכם אפשרות, בין אם באמצעות אתר זה ובין אם בדרך אחרת, למסור לעמותה את שמכם, כתובתכם, פרטים שונים עליכם, תחומי עניין שלכם, סיבת ההתעניינות שלכם בעמותה, פרטים שקשורים לתמיכה שלכם בפרויקטים שלנו, ועוד. ככל שתמסרו מידע כאמור, הוא יישמר בידי העמותה וייתכן שהוא יהיה נגיש גם לגופים הקשורים לעמותה בחו”ל (קרנות, פדרציות וכו’). גופים אלה פועלים לקדם את מטרות הארגון שלנו ואולם הם תאגידים משפטיים נפרדים מהעמותה. מידע כאמור שתבחרו למסור לאחד מהגופים הנ”ל עשוי להיות מועבר לעמותה על ידי הגופים האלה.

 9. בכפוף לאמור לעיל, העמותה לא תעביר כל מידע עליכם לצד ג’, אלא אם העמותה תידרש לעשות כן בהתאם להוראות הדין שחל על העמותה ו/או על המידע ו/או לשם ניהול ופתרון סכסוכים משפטיים ביניכם לבין העמותה ו/או לפי דרישת רשות מוסמכת. העברת מידע כאמור אינה מותנית במתן הודעה מוקדמת מצד העמותה.

 10.  “עוגיות”/”cookies” הם קבצי מידע שמשמשים לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש, כגון זיהוי משתמש, העדפותיו וכו’. אתר העמותה אינו משתמש בעוגיות (cookies) ולא אוגר מידע אודות נתוני הגלישה שלכם. יחד עם זאת, יכול להיות שהדפדפן שלכם, הטלפון, המחשב, מערכת ההפעלה או אתרים אחרים שבהם ביקרתם לפני שהגעתם לאתר של העמותה או שאליהם הגעתם מתוך האתר של העמותה (לרבות לעמודי פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר ויוטיוב של העמותה) יאספו מידע אודותיכם וישתמשו ב- cookies. מידע זה עשוי לכלול את הרגלי הגלישה שלכם, לרבות עצם העובדה שהתעניינתם בעמותה, כתובת IP שלכם, פרטי ספק האינטרנט, ומידע נוסף. העמותה אינה אחראית למידע זה, והוא אינו בשליטתה.

 11.  אם אתם בוחרים לתרום לעמותה ולחצתם על כפתור “תרמו לנו”, תועברו לעמוד ייעודי בו תוכלו לבחור את המדינה שבה יחוייב חשבונכם ולבצע את התרומה. שימו לב:
  11.1. לצורך ביצוע התרומה אונליין יש למסור מידע מסויים כפי שמפורט באתר. מבלי מסירת המידע לא ניתן יהיה לבצע את התרומה אונליין. אם תרצו, תוכלו תמיד ליצור אתנו קשר ולבצע תרומה בטלפון.
  11.2. העמותה אינה אוגרת מידע אודות כרטיסי אשראי שלכם או אודות חשבונות הבנק שלכם. הדברים נכונים גם במקרה בו התרומה בוצעה טלפונית. העמותה כן שומרת את פרטי התורמים – שם מלא, סכום תרומה, כתובת וכל מידע אחר שהתורם התבקש למסור ומסר מרצונו.
  11.3. סליקה אונליין אינה מופעלת על ידי העמותה אלא בידי גורמי סליקה צד ג’. פרטים שתמסרו במסגרת הסליקה, כולל פרטי אשראי, אינם נמסרים לעמותה אלא לגורם שמבצע סליקה. העמותה אינה אחראית לכל מידע שתמסרו לגורם הסליקה, ומידע זה אינו בשליטת העמותה.

 12. האתר של העמותה, תכניו והקישורים בו מוצעים לשימושכם AS IS. העמותה אינה נותנת מצגים כלשהם לגבי תקינות ו/או נכונות הנ”ל. האתר, התכנים והקישורים עלולים להכיל שגיאות, באגים ואי דיוקים, ויכולים שלא לעבוד באופן תקין על ו/או על גבי פלטפורמות טכנולוגיות שונות, וכן לכלול תוכנות זדוניות/וירוסים (הגם שהעמותה עושה מאמץ למנוע זאת). עמודי אתרים של תאגידים קשורים לעמותה בחו”ל אינם באחריות העמותה והעמותה לא נושאת באחריות לגביהם.

 13. כל תוכן ונתונים שאתם מעלים לרשת האינטרנט, עלולים להיות גלויים לצד ג’, וצד ג’ עלול לעשות בהם שימוש זדוני ו/או בהתאם להוראות כל דין ו/או תוך הפרת הוראות כל דין. בהתאם, על כל גולש באתר לנהוג במשנה זהירות בכל הנוגע לפרטיותו ולנתונים אודותיו והאחריות המלאה בקשר לאמור מוטלת על הגולש.

 14. בכל שאלה אפשר לפנות אל העמותה בדוא”ל: office@appleseeds.org.il ו/או בטלפון:08-6852146 כתובתנו לפניות: טשרניחובסקי 3 , רמלה.

 15. כל מסירת מידע לנו, כל שימוש במידע וכל עניין אחר הקשור למדיניות פרטיות זו יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל בלבד, ולבתי המשפט המוסמכים בירושלים תהא סמכות שיפוט בלעדית בנוגע לאמור.

 16. הצהרה לעניין GDPR ודיני הגנת פרטיות זרים – מדינת ישראל מוכרת על ידי האיחוד האירופי החל משנת 2011 כמדינה שבה קיימת הגנת פרטיות ראויה למידע אישי המועבר אליה מהאיחוד האירופי. לפיכך, מותרת העברת מידע אישי למדינת ישראל בהתאם לרגולציית GDPR. בכל הנוגע להגנת פרטיות העמותה פועלת על פי דיני מדינת ישראל בלבד. כל התקשרות עם העמותה ו/או גלישה באתר כפופה לדיני מדינת ישראל בלבד. יחד עם זאת, אם וככל שדינים זרים של הגנת פרטיות יחולו על פעילות מסויימת של העמותה, העמותה תכבד את הוראות הדין הזר בנוגע לפעילות האמורה. במקרה של פעילות בישראל ו/או בנוגע לגורמים בישראל ו/או במקרה של מחלוקת בשאלה האם יחול הדין הישראלי או הדין הזר – יחול הדין הישראלי בלבד.

* * *

Skip to content