APPLESEEDS ALLIANCE

קהילת המתנדבים של עמותת תפוח
מתנדבות ומתנדבים מהתעשייה שתרומתם מאפשרת לעמותה לחתור למצוינות בכלל פעילותה –  נוער, תעסוקה וקהילה

הקהילה שלנו היא כולנו. הקהילה מורכבת מא.נשים ומחברות וארגונים שותפים לחזון ואף מבוגרי Bootcamps של העמותה. במסגרת הקהילה ניתן ורצוי להתנדב בהרצאות, להעביר סימולציות המדמות ראיונות עבודה, ללוות כמנטורים, אירוח העמותה לסיורים או האקתונים. ואף תרומות שוות ערך לזמן וכסף.

אנו מוקירים את קהילת ה-Alliance שלנו ופועלים ללא הרף כדי לוודא שיש בה תוכן, עניין וערך. ללא קהילת הAlliance- לא היינו מצליחים להגשים ולגעת בחייהם של כל כך הרבה א.נשים. תזכרו שלפעמים שעה אחת לכם היא עולם ומלואו למישהו אחר. אחנו פה, מחכים שתצטרפו 🙂

בוא להתנדב!